Analýzy

TRANSPAREX. zverejnil rebríček Zodpovedných verejných obstarávateľov 2022

TOP ZODPOVEDNÝM VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM JE KANCELÁRIA ÚSTAVNÉHO SÚDU SR

30. október 2023, Bratislava
Portál TRANSPAREX. zverejnili rebríček Zodpovedný obstarávateľ 2022, v ktorom zhodnotil verejných obstarávateľov za uplynulý rok. TOP verejným obstarávateľom sa stala Kancelária Ústavného súdu SR. V prvej desiatke je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, obec Široké či Horská záchranná služba.

Analytici portálu TRANSPAREX. zostavili rebríček Zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2022. Z celkového počtu 11 819 registrovaných verejných obstarávateľov na Slovensku hodnotili 4400 subjektov, ktoré minulý rok realizovali verejné obstarávania. Medzi nimi sú samosprávy miest  a obcí, kraje, školy, nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ďalšie inštitúcie vrátane ministerstiev a štátnych podnikov. TRANSPAREX. tento rok zaradil do hodnotenia aj kultúrne inštitúcie a organizácie sociálneho zabezpečenia.

„Aj tento rok sme sa chceli bližšie pozrieť na kvalitu a transparentnosť verejných obstarávaní na Slovensku. Hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ sme udelili iba tým obstarávateľom, ktorí zrealizovali aspoň 10 tendrov,“ hovorí Matúš Džuppa, odborník na verejné obstarávanie a zakladateľ portálu TRANSPAREX. Analytici v jednotlivých kategóriách porovnávali, ktorá obec, mesto, škola či nemocnica si vedú v oblasti transparentnosti najlepšie.

 

Kto vedie v rebríčku Zodpovedný obstarávateľ 2022?

V rebríčku vedú najmä organizácie štátu. Najlepšie sa umiestnila Kancelária ústavného súdu, Slovenská inovačná a energetická agentúra a prvú trojku uzatvára Ústav na výkon trestu v Košiciach. Medzi samosprávami majú prvenstvo obce Široké a Zákamenné, medzi mestami zasa Spišské Podhradie a Revúca. Spomedzi nemocníc sa na prvé priečky rebríčka dostali Vranovská nemocnica a Nemocnica s poliklinikou Trebišov. Medzi univerzitami je zodpovedným obstarávateľom Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a z kultúrnych inštitúcií vedie Múzeum mesta Bratislava a Slovenské národné múzeum.

„Pozitívne hodnotím fakt, že na popredných miestach nášho rebríčka zodpovedných obstarávateľov sa umiestnili aj ministerstvá a štátne organizácie. Znamená to, že tieto inštitúcie dbajú na podporu hospodárskej súťaže. Ich verejných obstarávaní sa zúčastňuje veľa firiem, čo je dobré, pretože konkurencia vždy podporuje kvalitu a cenové úspory,“ konštatuje Matúš Džuppa.

TRANSPAREX. hodnotil jednotlivé subjekty na základe verejne dostupných dát. Pri zákazkách s nízkou hodnotou zaznamenal nárast konkurencie, čo je pozitívne. „Faktom však je, že existuje aj veľký počet zákaziek, o ktorých podnikatelia nevedia a tak sa ich nemôžu zúčastniť. Aj preto veríme, že pripravované zmeny zákona o verejnom obstarávaní prinesú viac transparentnosti do verejného obstarávania,“ dodáva.

 

Čo zaujímalo TRANSPAREX. pri hodnotení?

Hodnotenie Verejný obstarávateľ 2022 zahŕňa iba verejne dostupné dáta, ktoré je možné spracovať. Zároveň hodnotí iba tie zákazky, pri ktorých sú k dispozícii kompletné dáta. TRANSPAREX. v rámci metodiky hodnotí 8 ukazovateľov. „Zaujíma nás dĺžka realizovanej zákazky, dosahované úspory, počet konkurentov, ale aj iné rizikové udalosti ako sú spoľahlivosť verejného obstarávateľa z pohľadu počtu zrušených zákaziek, rizikovosti dodávateľov z hľadiska dĺžky ich existencie pred vyhlásením súťaže alebo ich koncentrácie. V rebríčku nehodnotíme, čo subjekt obstarával a ani nerobíme hĺbkový audit jednotlivých obstarávateľov. Pri stovkách obstarávateľov nemáme šancu preverovať, či došlo k manipulácii v niektorých verejných obstarávaniach. Ak sa takéto porušenie u niektorých ocenených obstarávateľov preukáže, ocenenie Zodpovedný obstarávateľ subjektu odoberieme,“ upozorňuje Matúš Džuppa.

 

Nadpriemerné hodnotenie A+ získalo 236 verejných obstarávateľov

Nadpriemerné hodnotenie A+ získalo 236 verejných obstarávateľov. Oproti minulému roku sa tak počet obstarávateľov s podpriemerným hodnotením znížil.

„Výsledné hodnotenie môže každému pomôcť zamyslieť sa nad svojimi silnými a slabými stránkami v procese verejného obstarávania. Popri práci analytika sa venujem aj vzdelávaniu v oblasti verejného obstarávania a vnímam veľký záujem o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov aj vo verejnej a štátnej správe. Verím, že v budúcnosti budeme môcť sledovať nárast počtu najlepšie hodnotených obstarávateľov,“ dodáva Matúš Džuppa.

Odborník na verejné obstarávanie zároveň poukazuje na fakt, že kým v roku 2021 verejní obstarávatelia zverejnili informácie až o 160-tisíc verejných zákazkách, v roku 2022 ich počet predstavoval len 82-tisíc. Zákon podľa neho v istých prípadoch umožňuje vereným obstarávateľom, aby tieto zákazky nezverejňovali, čím verejnosť stráca prehľad o tom, kto je dodávateľom pri menších zákazkách. „Je dôležité, aby sme si uvedomili, že verejný obstarávateľ nenakupuje z vlastných peňazí, ale z peňazí nás všetkých. Pri verejnom obstarávaní preto treba myslieť najmä na to, či sú verejné peniaze investované efektívne a transparentne. Vie sa k verejnej zákazke dostať aj bežný podnikateľ alebo iba spriaznená firma danej inštitúcie? Čím je zákazka transparentnejšia, tým viac bodov pri našom hodnotení získava,“ uzatvára Matúš Džuppa.


Kontakt pre médiá:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Matúša Džuppu, e-mail: matus.dzuppa@transparex.sk, mobil: +421 904 28 18 18


TRANSPAREX.

www.transparex.sk

Informačný systém TRANSPAREX. je webový portál s unikátnymi dátami so zameraním na oblasť verejného obstarávania. Jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť vo verejnom obstarávaní a obchodných vzťahoch a dosiahnuť, aby sa na Slovensku súťažilo čistejšie. Otvorenými dátami zároveň podporuje hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a pomáha obstarávateľom získavať kvalitných dodávateľov. Ide o jedinečnú databázu, ktorá kombinuje informácie zo všetkých verejne dostupných zdrojov o firmách a organizáciách a ktorú analytici pravidelne aktualizujú. Portál obsahuje ekonomické a právne informácie o právnických osobách a možnosť overovania konfliktu záujmov, majetkových a personálnych prepojení.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť...