Analýzy

Viete, komu patrí veľká časť Slovenska? Okrem štátnych subjektov, sú vlastníkmi pôdy aj cirkev a súkromné firmy

V TRANSPAREX. sme sa pozreli na to, ktoré subjekty patria medzi najväčších vlastníkov pôdy na Slovensku. Okrem Slovenskej republiky a štátnych Lesov SR, medzi nich patrí aj Rímsko-katolícka cirkev a spomedzi súkromných subjektov dve rakúske spoločnosti. Prečítajte si, ako sa správajú k lesu súkromní verzus štátni hospodári.

Kataster nehnuteľností obsahuje viac než 29 miliónov záznamov všetkých evidovaných vlastníkov na Slovensku. Medzi najväčších vlastníkov pôdy z hľadiska rozlohy patrí  Slovenská republika a Lesy SR, š.p. s vlastníctvom viac než 800-tisíc hektárov pôdy a lesných pozemkov. Rímsko-katolíckej cirkvi patrí bezmála 52-tisíc hektárov pôdy.

Spomedzi súkromných vlastníkov výrazne dominujú dve firmy patriace dynastiám rakúskych rodín Glockovcov a Haiderovcov.

Zbrojár lesníkom

Najväčším súkromným vlastníkom pôdy na Slovensku je GLOCK Forst Slowakei, s.r.o. sídliaca v obci Oslany. Patrí jej viac než 4 400 hektárov pôdy, najmä lesov. Konečným užívateľom výhod je autor svetoznámej ručnej strelnej zbrane GLOCK, Ing. Gaston Glock a jeho vnučka Kathrin Glock.

Vnučka zakladateľa spoločnosti GLOCK, Kathrin Glock, ako aj samotný zakladateľ najväčšieho rakúskeho výrobcu ručných zbraní vlastnia viac než 4 000 hektárov pôdy na Slovensku.

Zdroj foto: Facebook

Rakúski zbrojári sa na Slovensku venujú ťažbe a predaju palivového dreva. Podľa dát portálu TRANSPAREX. za posledné účtovné obdobie dosiahli tržby za spracovanie a predaj dreva viac než 7 miliónov EUR.

Zdroj TRANSPAREX

Podľa výpisu nehnuteľností k právnickej osobe, ktoré je možné nájsť v profile spoločnosti GLOCK Forst Slowakei s. r. o. na www.transparex.sk, má svoje majetky evidované len na 21 listoch vlastníctva.

Zdroj TRANSPAREX

Keď stavbár rozširuje portfólio

Rodinná firma dynastie Haiderovcov sa od 50. rokov 20. storočia venuje stavebnej činnosti. Portfólio činností postupne rozšírili o priemyselnú výrobu ale zaoberajú sa aj výrobou zelenej energie. Postupom času sa začali venovať aj drevospracujúcemu priemyslu. Na Slovensku vlastní prostredníctvom dvoch svojich firiem VIA SLOVAKIA, spol. s.r.o. a PONGRÁCZ, s.r.o. viac než 3 900 hektárov pôdy. Ďalších 1 500 hektárov vlastní táto rodinná firma v Čile.

Podľa webovej stránky Heider group patrí medzi najväčších vývozcov dreva zo Slovenska. Oproti rodine Glockovcov však dosahujú podstatne nižšie tržby.

Tieto dve rodinné rakúske firmy spoločne (8 351ha) vlastnia väčšiu rozlohu pozemkov ako napríklad Národná diaľničná spoločnosť (5 839ha) alebo Mesto Bratislava (5 821ha).

Súkromní verzus štátni hospodári

Zaujímavé na pôsobení týchto dvoch drevospracujúcich podnikov je rozsah ich činností. V porovnaní so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky, ktorý hospodári s viac než 83-tisíc hektármi, je výnos z podnikateľskej činnosti na hektár obhospodarovaného lesa badateľný. Na otázku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sa zrejme súkromné firmy pozerajú inou optikou než štátny podnik.

Kým GLOCK Forst Slowakei, s.r.o. na hektár lesa generoval tržby vo výške 1 634 EUR, Lesy SR  dosahovali tržby  až 2 791 EUR na hektár.

Z porovnania vyplýva, že súkromní hospodári sa správajú k lesu zodpovednejšie. Na hektár lesa vyťažia a predajú menej dreva než štátne lesy. Zaujímavé je, že spomínané firmy, ktoré majú rakúskych vlastníkov, ako aj Lesy SR, š.p. sú držiteľmi certifikátu PEFC.

Tento certifikát prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov.

Potrebujete zistiť majetky osôb a firiem z katastra nehnuteľností bez obmedzení?

TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K vám umožňuje vyhľadávanie v katastri bez akýchkoľvek obmedzení. Stačí, že zadáte názov firmy alebo IČO, nemusíte určovať katastrálne územie, kraj, obec či ďalšie informácie. Vyskúšajte si jediný dostupný nástroj na kompletné vyhľadávanie v katastri, v ktorom nájdete všetky záznamy z katastra osôb a firiem na jeden klik spolu s aktuálnymi listami vlastníctva.

Náhľad na filter vyhľadávania v katastri nehnuteľností, ktorý ponúka portál TRANSPAREX.

zdroj: www.transparex.sk/kataster

 

Matúš Džupa, analytik TRANSPAREX.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...