Analýzy

UMELÁ INTELIGENCIA AKO NÁSTROJ NA ODHAĽOVANIE KARTELOV NA SLOVENSKU

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. Využívanie umelej inteligencie v oblasti identifikácie dohôd obmedzujúcich súťaž predstavuje významný technologický pokrok. Skríningové testy predstavujú výrazné zlepšenie ochrany hospodárskej súťaže a zlepšenie konkurenčného prostredia. Ochrana hospodárskych záujmov využitím umelej inteligencie je uplatniteľná nielen v oblasti verejného obstarávania, ale aj v súkromnej sfére. O negatívnych účinkoch kartelových dohôd existuje množstvo analýz v ekonomickej aj právnej literatúre. Pravdepodobný …

Analýzy

Viete, komu patrí veľká časť Slovenska? Okrem štátnych subjektov, sú vlastníkmi pôdy aj cirkev a súkromné firmy

V TRANSPAREX. sme sa pozreli na to, ktoré subjekty patria medzi najväčších vlastníkov pôdy na Slovensku. Okrem Slovenskej republiky a štátnych Lesov SR, medzi nich patrí aj Rímsko-katolícka cirkev a spomedzi súkromných subjektov dve rakúske spoločnosti. Prečítajte si, ako sa správajú k lesu súkromní verzus štátni hospodári. Kataster nehnuteľností obsahuje viac než 29 miliónov záznamov všetkých evidovaných vlastníkov na …

Analýzy

Matúš Džuppa: V rebríčku najlepších verejných obstarávateľov viedli aj nemocnice a samosprávy obcí, kraje majú stále čo dobiehať

Portál TRANSPAREX. zverejnil rebríček hodnotenia verejných obstarávateľov za rok 2021. Analytici zhodnotili verejné súťaže 3904 inštitúcií, medzi nimi samosprávy, kraje, univerzity, nemocnice a všetky štátne inštitúcie, ktoré narábajú s verejnými financiami. Matúš Džuppa, zakladateľ portálu, hovorí, čo rebríček vypovedá o stave verejného obstarávania na Slovensku a ktoré subjekty obstarávali najlepšie.  Portál TRANSPAREX. nedávno zverejnil rebríček hodnotenia verejných obstarávateľov za …

Analýzy

Metodika hodnotenia verejných obstarávateľov a obstarávateľov T-index

Úvod do hodnotenia V TRANSPAREX. sme navrhli a vytvorili  metodiku na analýzu verejných obstarávateľov a nimi realizovaných zákaziek. Jej výsledkom je aj hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ, ktoré zverejňujeme každý rok na jeseň. Prečo hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ? Verejne dostupné hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ pomáha zvyšovať povedomie o spoločenskej  zodpovednosti, ktorá vyplýva z hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi. Zodpovedného verejného obstarávateľa charakterizuje …

Analýzy

Všeobecné metodické usmernenie č. 7-2022

Podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je: prezident Slovenskej republiky, člen vlády, vedúci ústredného orgánu …

Analýzy

Vyhodnotenie mimoriadne nízkej ponuky z pohľadu verejného obstarávateľa

Inštitút mimoriadne nízkej ponuky (ďalej len „MNP“) je pri vyhodnocovaní ponúk jedným z tých úkonov, ktoré si vyžadujú zo strany verejného obstarávateľa zvýšené nároky na kvalitu členov komisie na vyhodnotenie ponúk. Pri MNP je vyhodnocovaná ponuka ako celok a do úvahy musí komisia brať aj také okolnosti, informácie a dôkazy, ktoré nie sú priamo súčasťou ponuky. V tomto článku …

Analýzy

Databáza jednotkových cien IT služieb

PhDr. Matúš Džuppa, LL. M. Inštitút digitálnych a rozvojových politík (ďalej len „IDRP“) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) publikoval v decembri 2020 výstup pracovnej úlohy, ktorej cieľom bolo vytvoriť a pravidelne aktualizovať databázu jednotkových cien IT prác, tovarov a služieb, pričom výsledkom je vyhodnotenie priemerných sadzieb za človekodeň jednotlivých rolí …

Návody Nezaradené TRANSPAREX

Overujete vo verejných obstarávaniach konflikt záujmov? Zistili sme, že niektorých obstarávateľov to netrápi!

Na Slovensku je všetko možné. Dokonca aj situácie, kedy podklady pre verejnú súťaž pripravuje človek, ktorý je zároveň konateľom víťaznej zákazky. Alebo sa verejných tendrov zúčastňuje otec a syn, pričom obstarávateľovi to vôbec neprekáža. V takýchto prípadoch hovoríme o konflikte záujmov, o ktorom hovorí aj zákon o verejnom obstarávaní. V systéme TRANSPAREX. sme si pri analýzach verejných zákaziek všimli rôzne zaujímavosti, …

Analýzy

Dodatkovanie k zmluve môže slušne navýšiť cenu zákazky. Viete, komu sa to podarilo najviac?

V médiách sa často píše o tom, ako sa formou rôzneho dodatkovania niekoľkonásobne zvyšuje vysúťažená suma zákazky. Človek by mal pocit, že je to úplne bežná prax. Na to, aká je realita, sme sa pozreli v našom systéme TRANSPAREX. Zaujímali nás zákazky, pri ktorých sa dodatkami podarilo najviac zvýšiť cenu i tie s najvyšším počtom dodatkov. Urobiť dodatok k zmluve už …

Analýzy

Ako funguje štátny podnik LESY SR? Alebo prečo sú LESY SR jedným z najväčších obstarávateľom na Slovensku?

Ak ste čítali náš  blog o najväčších obstarávateľoch, tak vás možno prekvapilo, že ôsmym najväčším obstarávateľom na Slovensku je štátny podnik LESY Slovenskej republiky.  LESY SR patria medzi jedného z najväčších zamestnávateľov a predajcov dreva, ale že aj najviac nakupujú, nás trocha prekvapilo. Pozreli sme sa trochu na ich fungovanie. LESY SR nakupujú služby v hodnote cca …