Two Men Working On Wireframes
Analýzy

Zistili sme, kto hospodáril najlepšie s verejnými financiami

Ako hospodária s financiami verejné inštitúcie? Vedia nakladať s verejnými zdrojmi efektívne? Aj na to sme si posvietili v TRANSPAREX. V rámci našej komplexnej databázy sme si urobili analýzu, ktorá ukázala, komu sa za uplynulé roky podarilo ušetriť v obstarávaní a kto dosiahol minimálne úspory. Ukazuje sa, že čím viac uchádzačov sa zapojí do súťaže, tým je konečná hodnota nižšia. Viac už v našich rebríčkoch.

V TRANSPAREX. sme zanalyzovali všetky verejné zákazky za posledných sedem rokov. Zaujímalo nás, ktorí verejní obstarávatelia efektívne hospodárili s verejnými zdrojmi a ktorí naopak dosiahli iba minimálne úspory. Do štatistiky sme zahrnuli iba inštitúcie, ktoré počas spomínaného obdobia úspešne ukončili aspoň 30 tendrov.

Čím lepšie nastavený tender, tým nižšia je cena zákazky

Zaujímalo nás, o akú sumu možno vo verejnej súťaži znížiť cenu. Všeobecne totiž platí, že čím je tender lepšie nastavený, tým sa do neho prihlasuje viac dodávateľov, ktorí medzi sebou súťažia. Vďaka tomu možno dosiahnuť aj najnižšiu cenu zákazky a obstarávateľ tak ušetrí. Naopak, zlého tendra sa zvyčajne zúčastňuje minimum uchádzačov a úspora je v takom prípade minimálna. Výsledkom analýzy je rebríček inštitúcií, ktoré efektívne hospodárili s verejnými financiami a rebríček s obstarávateľmi, ktorí ušetrili iba minimálne. Úsporu pritom definujeme ako pomer medzi celkovou očakávanou hodnotou zákazky a jej konečnou cenou, ktorú daná inštitúcia zaplatila za tovary a služby.

Ako ušetriť 30-tisíc eur z verejných zdrojov?

Absolútnym víťazom rebríčka verejných obstarávateľov, ktorí dosiahli najväčšie úspory, je Environmentálny fond. Ten na svoje obstarávanie používa Elektronický kontraktačný systém, vďaka čomu sa do súťaže zapája dostatok uchádzačov. Zaujímavosťou je, že najväčšou zákazkou fondu bolo obstaranie strážnej služby, v rámci ktorej sa mu podarilo znížiť očakávanú hodnotu zákazky zo 102-tisíc eur na 70-tisíc eur, pričom tendra sa zúčastnilo až 13 uchádzačov.

Top 10 obstarávateľov s najvyššími úsporami

PoradieObstarávateľPočet ukončených zákaziekPriemerný počet uchádzčovPriemerná úspora
1.Environmentálny fond43634 %
2.Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.72433 %
3.Mestská časť Bratislava – Dúbravka205530 %
4.Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava35430 %
5.Rada pre vysielanie a retransmisiu60529 %
6.Kysucké múzeum v Čadci35529 %
7.Štátny ústav pre kontrolu liečiv226429 %
8.Obec Čachtice51528 %
9.Štátna opera44427 %
10.Okresný súd Nitra57527 %

Pri ďalšom rebríčku verejných obstarávateľov, ktorí dosiahli minimálne úspory vidíme, že priemerný počet uchádzačov v súťaži bol podstatne nižší. Väčšinou sa do súťaže prihlásil jeden až traja dodávatelia, čo napokon ovplyvnilo aj finálnu cenu zákazky.

Top 10 obstarávateľov s najnižšími úsporami

PoradieObstarávateľPočet ukončených zákaziekPriemerný počet uchádzčovPriemerná úspora
1.Východoslovenská distribučná, a.s.8321 %
2.MsHKM Žilina, s.r.o.3312 %
3.Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.13522 %
4.Letecká vojenská nemocnica, a.s.34912 %
5.Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky3233 %
6.Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec14524 %
7.TEKOS, spol. s r.o.4124 %
8.Obec Veľké Zálužie3134 %
9.Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda9335 %
10.Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik9525 %

Zaujíma vás, ako sa darí v obstarávaniach ďalším?

Kompletný rebríček verejných obstarávateľov a detaily o jednotlivých zákazkách nájdete na našom portáli. Ak sa chcete dozvedieť, ako obstaráva vaše mesto alebo niektorá verejná inštitúcia alebo sa chcete inšpirovať úspešnými obstarávateľmi, navštívte portál TRANSPAREX.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...