TRANSPAREX

TRANSPAREX® pomáha firmám a verejným obstarávateľom efektívne narábať s financiami

Ste podnikateľ alebo pracujete vo firme, ktorá by sa rada zapojila do verejného obstarávania? Prípadne patríte k verejným obstarávateľom a chystáte sa vyhlásiť verejnú súťaž, do ktorej by ste radi prizvali čo najviac potenciálnych dodávateľov?

TRANSPAREX® vám ako prvý portál na Slovensku prináša komplexné a presné dáta v oblasti verejných obstarávaní pod jednou strechou. Vďaka nim sa môžete zapojiť do verejných zákaziek alebo inšpirovať pri verejných obstarávaniach od najlepších.

Čo ponúka portál TRANSPAREX®?

TRANSPAREX® je prvý portál na Slovensku, ktorý na jednom mieste prináša komplexné a presné dáta v oblasti verejných obstarávaní a prehľad finančných a nefinančných údajov o 315-tisíc firmách na Slovensku. Detailne sme v ňom spracovali 412-tisíc verejných zákaziek a 722-tisíc ponúk.

Informácie v našej databáze denne aktualizujeme. Cez portál TRANSPAREX® teda môžete vidieť, kto sa zúčastnil akého tendra, za akú cenu a navyše môžete získať aj kľúčové informácie o minulých a súčasných verejných súťažiach.

Pre koho je portál určený?

  • Podnikateľom, ktorí sa zúčastňujú verejných obstarávaní alebo by chceli vstúpiť do verejnej súťaže, ale nedarí sa im.

Vedeli ste, že ročne sa vyhlási 80-tisíc nových verejných súťaží? Denne prehľadáme viac ako 9 000 zdrojov, čoho výsledkom sú stovky nových zákaziek. Medzi nimi aj také, ktoré by mali byť v očiach verejnosti utajené.

TRANSPAREX® ponúka fulltextové vyhľadávanie všetkých prebiehajúcich a dokonca aj uskutočnených minulých zákaziek. Ak teda firma predáva kancelárske potreby, ľahko si v databáze vyhľadá, kto obstaráva podobné tovary a služby, ale aj informácie, kto ich už v minulosti obstarával, za akú cenu a kto súťaž vyhral.

  • Verejným obstarávateľom, ktorí si môžu nájsť potenciálnych dodávateľov tovarov a služieb a pozrieť si ich referencie.

Verejní obstarávatelia si prostredníctvom portálu môžu urobiť rýchly a lacný prieskum trhu. Takisto môžu osloviť päť až desať dodávateľov priamo cez portál alebo sa pozrieť na iných obstarávateľov, ako dokázali ušetriť čas a peniaze a nastaviť svoje hodnotiace kritériá.

Dáta, ktoré poskytuje TRANSPAREX®, tiež pomáhajú obstarávateľom, aby boli pripravení na audit a boli v súlade so zákonom. Avšak za predpokladu, že chcú obstarávať nielen rýchlo, lacno, ale aj transparentne.

Je TRANSPAREX® aj nástrojom na kontrolu verejných financií?

Portál slúži aj ako analytický nástroj pre širokú verejnosť. Každý môže sledovať správanie sa lokálnej samosprávy alebo štátnych inštitúcií. Poskytuje informácie nielen o tom, od koho nakupujú, ale aj akým spôsobom vyhlasujú tendre, aké firmy sa ich zúčastňujú a aké ponuky do súťaží predkladajú.

Štát, ani jeho inštitúcie doteraz nedisponovali takým rozsahom kvalitných a presných dát, aké prináša TRANSPAREX® Tie tak môžu poslúžiť aj na vytváranie presných dopadových analýz v rámci legislatívnych zmien.

Prečo vznikol portál TRANSPAREX®?

Obchodovanie s verejným sektorom je nočnou morou väčšiny podnikateľov a firiem. Legislatívne ide o oblasť náročnú na pochopenie. Príprava podkladov do tendrov si vyžaduje vynaloženie mnohých ľudských zdrojov s nejasným výsledkom.

Aj keď súčasná legislatíva vyžaduje od obstarávateľov, aby zverejňovali mnoho informácií, doteraz neexistovala jediná platforma, kde by boli všetky spracované na jednom mieste tak, aby sa dali jednoducho filtrovať, fulltextovo vyhľadávať, triediť a aby s nimi bolo možné jednoducho a efektívne pracovať.

Podnikateľom pritom neraz chýbajú informácie v prehľadnej a ucelenej forme, aby sa vedeli rozhodnúť, či majú šancu vo verejnej súťaži uspieť. Preto radšej do tendrov ani nevstupujú. Na druhej strane vznikajú firmy, ktorým sa podarilo zorientovať v komplexnej oblasti alebo majú správne kontakty a verejné zákazky sú ich hlavný zdroj príjmu. Táto disproporcia predstavuje problém pre celú spoločnosť.

Sme presvedčení, že k zmene spoločnosti môže dôjsť jedine zavedením transparentnosti, zverejňovaním celého životného cyklu zákaziek financovaných z verejných zdrojov a následnou analýzou ich efektívnosti. Tým, že verejnosť má prístup k týmto dátam a môže ich kontrolovať, sa znižuje šanca o manipuláciu verejných obstarávaní alebo vzniku kartelov, ktoré porušujú čestnú hospodársku súťaž. Aj preto sme sa rozhodli sprístupniť portál s komplexnými údajmi pre novinárov a tretí sektor zadarmo.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...