Analýzy

TRANSPAREX. zverejnil rebríček TOP Zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2021

NAJLEPŠIE SI VEDIE ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA A SAMOSPRÁVY OBCÍ

Analytici z nášho portálu TRANSPAREX. sa pozreli bližšie na kvalitu a transparentnosť verejných obstarávaní na Slovensku. Zostavili rebríček TOP Zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2021, v ktorom medzi samosprávami vedú najmä menšie obce a spomedzi krajov sú najlepšími Trnavský a Trenčiansky kraj.

V TRANSPAREX. sme zverejnili rebríček Zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2021, v rámci ktorého sme hodnotili celkovo 3 904 subjektov. Zamerali sme sa v ňom na kraje, samosprávy miest a obcí, školy, nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ďalšie štátne inštitúcie vrátane ministerstiev a štátnych podnikov.

„V jednotlivých kategóriách sme porovnávali, ktorá obec, mesto, škola či nemocnica si vedú v oblasti transparentnosti najlepšie. Zároveň sme porovnali, ako jednotlivé subjekty obstarávali v rovnakom segmente, aby bolo naše hodnotenie čo transparentnejšie,“ hovorí Matúš Džuppa, analytik portálu TRANSPAREX.

 

Rebríček Zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2021 si môžete pozrieť aj tu:

https://www.transparex.sk/hodnotenie-obstaravatelov

Víťazom rebríčka je Ľubovnianska nemocnica, viedli aj obce.

Absolútnym víťazom hodnotenia je Ľubovnianska nemocnica. „Oblasť verejného obstarávania v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach bola dlhodobo kritizovaná. Ukazuje sa však, že práve tento segment obstaráva najlepšie,“ konštatuje Matúš Džuppa.

V hodnotení značne viedli samosprávy obcí a miest. V prvej trojke TOP verejných obstarávateľov sa umiestnili aj samosprávy obcí Mníchova Lehota, Prusy či Imeľ. Spomedzi krajov dosiahli najlepšie hodnotenie iba Trnavský a Trenčiansky kraj. Väčšina slovenských univerzít dokázala vysoké kvality aj v oblasti verejného obstarávania, najlepšie hodnotenie získala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Na poprednom mieste sa umiestnila aj Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín. V TOP 50 sa nachádza aj Nemocnica s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci. „Na druhej strane sa niektoré nemocnice a zdravotnícke zariadenia nachádzajú na chvoste rebríčka. Možností na zlepšenie je teda veľa,“ konštatuje Matúš Džuppa.  

Rebríček vyzdvihuje najlepších, ktorým záleží na transparentnosti na Slovensku

Analytici vychádzali z dát, ktoré získali spracovaním viac než 180-tisíc zákaziek zrealizovaných 5300 verejnými obstarávateľmi. „Naším rebríčkom chceme vyzdvihnúť najlepších verejných obstarávateľov, ktorí dosahujú nadpriemerné výsledky, zlepšujú kvalitu zákaziek a usilujú sa o transparentnosť na Slovensku. Verejných obstarávateľov, ktorí získali podpriemerné hodnotenie, bolo až o 72% viac,“  dodáva analytik. Pre nich je to podľa jeho slov dôležitá spätná väzba, ktorá im pomôže zvýšiť dôraz na vzdelávanie svojich zamestnancov alebo využitie externých konzultantov. „Pri investovaní verejných zdrojov sa dá vždy o niečo zlepšovať,“ konštatuje.

Našich analytikov zaujímalo aj to, ako kvalitu verejných obstarávaní ovplyvnila pandémia. „Keď v roku 2020 vypukla pandémia, výrazne sa zvýšil podiel priamych nákupov bez súťaže. Vzhľadom na pandemické opatrenia bol tento jav prirodzený. Z výsledkov hodnotenia je však zrejmé, že pandemické obdobie výrazne zasiahlo do dĺžky trvania zákaziek alebo ovplyvnilo počty podnikateľov, ktorí boli ochotní predložiť svoje ponuky,“ vysvetľuje Matúš Džuppa.

V roku 2021 sme zaznamenali aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii zreteľný nárast kvality realizovaných zákaziek. Ich realizácia trvala kratšie, zúčastňovalo sa ich viac uchádzačov a verejní obstarávatelia dosahovali vyššie úspory.

Na portáli TRANSPAREX. ešte pred nadchádzajúcimi voľbami zverejní podrobnejšie informácie z rebríčka ohľadne verejného obstarávania samosprávami miest a obcí a jednotlivými krajmi.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť...